Herman Hesse

Hermann Hesse - Appunti per una psicobiografia (di L. Anepeta)
Siddharta (recensione di L. Anepeta)